Wireless Hacking


Wireless Hacking
هک خودکار WiFi با Wifite2

با استفاده از هر یک از آسیب‌پذیری‌های کشف شده موجود، می‌توان اکثر پروتکل‌های امنیتی شبکه‌های وای‌فای را شکست داد یا آن‌ها را دور زد. این آسیب‌پذیری‌ها می‌توانند همان نام‌کاربری و […]