راهنمای تست نفوذ به اوراکل

با توجه به اینکه اوراکل یک دیتابیس multi-model است، چه در ایران و چه در خارج از ایران، استفاده از Oracle معمولا در شرکت ها و سازمان هایی است که استفاده خاص کاربری دارند. multi-model به این معنا می باشد که می توان در آن سند، گراف و … را باهم تعریف کرد. به همین علت بررسی امنیت آن از جهاتی خاص می باشد. در راهنمای زیر نحوه بررسی و نفوذ به دیتابیس های اوراکل شرح داده شده است.

💣 مشاهده راهنمای تست نفوذ به اوراکل