Vulnerabilities


Vulnerabilities
آسیب پذیری Account Takeover با GIF در MS Teams

باتوجه به وضعیت پیش آمده به علت بیماری کرونا، استفاده از نرم افزارهایی مانند Zoom و Microsoft Teams به صورت فزاینده ای بیشتر شده است، در نتیجه توجه متخصصین و […]

Vulnerabilities
اکسپلویت انجمن vBulletin با کد CVE-2020-17496

انجمن ساز vBulletin یکی از نرم افزارهای تحت وبی است که در سال های اخیر از لحاظ امنیتی بسیار آسیب پذیر بوده است. در جدیدترین آسیب پذیری کشف شده که […]

Vulnerabilities
اکسپلویت و رایت آپ Apache Tomcat با CVE-2020-9484

چند روزی است، آسیب پذیری جدید اجرای کد از راه دور (RCE) برای Apache Tomcat مشخص شده است. به عبارت دیگر، تمام نسخه‌های تام‌کت 7، 8، 9 و 10 قبل […]