دولت‌ها جنگ سایبری را درک نمی‌کنند. ما به هکرها نیاز داریم

اینترنت ماهیت خطوط مقدم جنگ را تغییر داده است، و دولت‌ها از آن عقب مانده‌اند. همان‌طور که تحلیلگر امنیتی رودریگو بیجو نشان می‌دهد، جنگ‌های امروز اینترنتی …

بین گروه‌های غیر دولتی، فعالان و سازمان‌های خصوصی شکل می‌گیرند، و به نظر می‌رسد چشم‌اندازهای دیجیتال فضای مناسبی برای استخدام سرباز و افراط گرایی تروریست‌ها هستند. در این ضمن، برنامه‌های نظارت شدیدی آماده بهره‌برداری هستند. بیجو دولت‌ها را تشویق می‌کند که برنامه‌های نظارت جمعی را متوقف کنند و “راه‌های نفوذ” را ببندند — و جسورانه افراد را به پیشروی تشویق می‌کند.