خبرهای امنیتی


خبرهای امنیتی
چه کسی هکرها را هک می‌کند: بی شرف ها! – بخش دوم

در بخش اول به معرفی این گروه پرداختیم و اهداف این گروه را مطرح کردیم، در این بخش ادامه تحقیقات، شرح داده شده است.

خبرهای امنیتی
چه کسی هکرها را هک می‌کند: بی شرف ها! – بخش اول

متاسفانه یک گروه هکری با سوء استفاده از احساس لذت هک کردن، اقدام به آلوده سازی ابزارهای کرک شده هک کرده است که منجر به هک شدن افراد متعددی شده است.