سریال Intelligence

سریال های هم نام دیگری با این سریال وجود دارد ولی سریال Intelligence توسط شبکه SKY در سال 2020 تولید شده و روایت یک متخصص Forensics می باشد.

این سریال یک سریال کمدی بوده و حول یک مامور امنیت ملی آمریکا یا همان NSA هست که با یک متخصص Forensics کامپیوتر همراه شده و آن ها یک واحد جرائم سایبری جدید را ایجاد می کنند. این سریال کمدی می باشد.