رفع مشکل بروزرسانی Kali بعد از نصب

بسیاری از کاربران بعد از نصب Kali نمی توانند کالی را آپدیت نمایند. برای رفع این مشکل کافیست طبق مراحل این آموزش عمل کنید. موضوع مخازن همیشه مهم بوده و مرتبا مطرح می‌شود و موردی است که مردم اغلب در رابطه با آن دچار اشتباه و سردرگمی می‌شوند.

در نصب استاندارد و تازه Kali که در زمان نصب دسترسی به اینترنت نیز وجود داشته باشد، باید خروجی فایل /etc/apt/source.list مطابق زیر باشد:

[email protected]:~$ grep -v '#' /etc/apt/sources.list | sort -u
​
deb http://http.kali.org/kali kali-rolling main non-free contrib
[email protected]:~$

اگر بعد از فرمان بالا، خروجی شما متفاوت است این بدان معنی است که شما در نصب بروزرسانی های جدید کالی با مشکل مواجه خواهید بود و ممکن است نتوانید هیچ بسته‌ی جدیدی را نصب کرده یا به‌روزرسانی کنید. این امر ممکن است به هر دلیلی اتفاق بیفتد، از جمله:

  • نصب شما بصورت آفلاین باشد، همانند از دست رفتن اتصال به اینترنت در حین نصب
  • ممکن است branch خود را تغییر داده باشید
  • از یک mirror متفاوت (hardcoded) استفاده کرده باشید

مقادیر پیش فرض نصب آفلاین

در طی مراحل نصب کالی، اگر در هنگان نصب دسترسی اینترنت نباشد تا به مخازن دسترسی داشت، نصب آفلاین کالی را انجام خواهید داد. شما به بسته‌ها و نسخه‌ای که همراه با image یا ISO کالی است، محدود خواهید شد. اگر خروجی شما مطابق زیر است یعنی شما در این حالت قرار دارید:

[email protected]:~$ cat /etc/apt/sources.list
#
​
# deb cdrom:[Kali GNU/Linux 2020.1a _Kali-last-snapshot_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20200213-14:56]/ kali-rolling main non-free
​
#deb cdrom:[Kali GNU/Linux 2020.1a _Kali-last-snapshot_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20200213-14:56]/ kali-rolling main non-free
​
# This system was installed using small removable media
# (e.g. netinst, live or single CD). The matching "deb cdrom"
# entries were disabled at the end of the installation process.
# For information about how to configure apt package sources,
# see the sources.list(5) manual.
[email protected]:~$
[email protected]:~$ sudo apt-cdrom add
Using CD-ROM mount point /media/cdrom/
Identifying... [ea19ff4bedaa6c8f4662c0e8c58ed44c-2]
Scanning disc for index files...
Found 2 package indexes, 0 source indexes, 0 translation indexes and 0 signatures
This disc is called:
'Kali GNU/Linux 2020.1a _Kali-last-snapshot_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20200213-14:56'
Reading Package Indexes... Done
Writing new source list
Source list entries for this disc are:
deb cdrom:[Kali GNU/Linux 2020.1a _Kali-last-snapshot_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20200213-14:56]/ kali-rolling main non-free
Repeat this process for the rest of the CDs in your set.
[email protected]:~$

رفع مشکل آپدیت کالی

برای اینکه دوباره بتوانید به روند عادی بروزرسانی Kali بازگردید ۲ خط زیر را به فایل /etc/apt/sources.list اضافه کنید.

deb http://http.kali.org/kali kali-rolling main non-free contrib
deb-src http://http.kali.org/kali kali-rolling main non-free contrib

آپدیت کامل برنامه های کالی به آخرین نسخه موجود

برای بروزرسانی کامل کالی فرمان زیر را لازم است اجرا نمایید:

sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y

چه موقع باید کالی را به‌روز رسانی کرد؟

اگر کالی بصورت پیش‌فرض نصب شده باشد، باید هر چند هفته یکبار به‌روزرسانی‌ها را بررسی کنید. اگر به نسخه‌ی جدید ابزاری نیاز دارید یا دغدغه به‌روزرسانی امنیتی خاصی دارید، این امر ممکن است برنامه‌ی زمان‌بندی را تسریع کند. با این‌حال، روش خوب این است که اطمینان حاصل کنید که همه‌ی ابزارها قبل از نصب بخوبی کار کنند و در طی استفاده نباید آن را به روز کنید. از آنجایی که کالی یک نسخه‌ی rolling هست، هر چند وقت یکبار ممکن است مسائلی در rolling پدید بیاید و ابزاری را که کار می کند را خراب کند. پس با دقت انتخاب کنید چه چیز های update شوند.

       
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x