آموزش گرفتن دسترسی از ویندوز با Backdoor Factory با امکان مخفی سازی از AV

Backdoor Factory که در بخش exploitation tools سیستم عامل کالی قرار دارد، ابزاری برای اجرا shellcode های دلخواه کاربر است. در این آموزش نحوه گرفتن دسترسی از سیستم عامل ویندوز شرح داده شده است و امکان عدم شناسایی توسط برنامه های امنیتی نیز به آن اضافه شده است.