آموزش حمله MITM روی روتر (HSRP) با استفاده از Yersinia

در این آموزش با استفاده از Yersinia در لینوکس کالی یک حمله DoS را بر روی HSRP شبیه سازی می کنیم.