آموزش انجام استرس تست (DoS) روی DHCP با استفاده از Yersinia

در این آموزش با استفاده ازYersinia در لینوکس کالی بر روی سرویس DHCP یک حمله DoS را شبیه سازی می کنیم.