آموزش نصب و پیدا کردن ساب دومین ها با Sublist3r

در این آموزش نحوه نصب و پیدا کردن subdomain ها به صورت سریع توسط Sublist3r که به طور پیش فرض در لینوکس کالی نصب است، شرح داده شده است.