ISG-TV


ISG-TV
استفاده از Xplico و Wireshark برای بررسی و forensics شبکه های کامپیوتری

آموزش استفاده از Xplico و Wireshark برای بررسی و forensics شبکه های کامپیوتری

ISG-TV
آموزش نصب و پیدا کردن ساب دومین ها با Sublist3r

در این آموزش نحوه نصب و پیدا کردن subdomain ها به صورت سریع توسط Sublist3r که به طور پیش فرض در لینوکس کالی نصب است، شرح داده شده است.

ISG-TV
آموزش انجام استرس تست (DoS) روی DHCP با استفاده از Yersinia

در این آموزش با استفاده ازYersinia در لینوکس کالی بر روی سرویس DHCP یک حمله DoS را شبیه سازی می کنیم.

ISG-TV
آموزش گرفتن دسترسی از ویندوز با Backdoor Factory با امکان مخفی سازی از AV

Backdoor Factory که در بخش exploitation tools سیستم عامل کالی قرار دارد، ابزاری برای اجرا shellcode های دلخواه کاربر است. در این آموزش نحوه گرفتن دسترسی از سیستم عامل ویندوز […]

ISG-TV
آموزش حمله MITM روی روتر (HSRP) با استفاده از Yersinia

در این آموزش با استفاده از Yersinia در لینوکس کالی یک حمله DoS را بر روی HSRP شبیه سازی می کنیم.