امن سازی SSH به صورت عمقی

در آموزش های رایج برای امن سازی SSH همیشه مطالب ذکر شده با یک دیدگاه یکسان بیان می شود و موارد سطحی همچون تغییر Port و تعداد دفعات وارد شدن کلمه عبور اشتباه را شامل می شود. اما در آموزش امروز از دیدگاه دیگری به امن سازی SSH پرداخته شده است. در این آموزش شما یاد خواهید گرفت چگونه از SELinux برای امن سازی استفاده کنید در کنار اینکه تنظیمات رایج دیگر همچون MaxSessions و MaxSessions را انجام خواهید داد امن سازی سازی را به صورت حرفه ای با انجام گزینه های اضافی دیگری همچون استفاده از FirewalD برای zone بندی و استفاده از احراز هویت دو مرحله ای و … فرا خواهید گرفت.

🎫 مشاهده آموزش امن سازی SSH به صورت عمقی