جرم شناسی رایانه ای


جرم شناسی رایانه ای
رایت آپ چالش جرم شناسی Try Hack Me

در این رایت آپ به حل چالش Forensics سایت Try Hack Me می پردازیم. این CTF در مقایسه دیگر چالش ها، کمی خاص است چرا که اطلاعات حافظه Dump شده […]