امنیت برنامه های تحت وب


امنیت برنامه های تحت وب
دورزدن محافظت های ضد Web Scraping

Web scraping یا web harvesting عملیاتی است که برای استخراج داده ها از وب سایت ها انجام می شود. برخی از سایت­ ها از خود در برابر «وب اسکرپینگ» محافظت […]

امنیت برنامه های تحت وب
استفاده از Hash-Identifier جهت شناسایی Hash و Crack کردن

یکی از مراحل اولیه برای کرک کردن کلمات عبور Hash شده، شناسایی نوع Hash آن است. در این آموزش نحوه عملی استفاده از ابزار Hash-Identifier را خواهیم دید.