گروه امنیتی ایران | Iran Security Group

گروه امنیتی ایران معروف به (ISG) از سال ۲۰۱۵ تا کنونی هیچ فعالیتی ندارد و فعالیت های خود را به طور کامل به حالت تعلیق در آورده است. اگر نظاره گر هکی با اسم این گروه در سایت هایی zone-h و امثالهم هستید به هیچ وجه به این گروه ارتباطی ندارد و صرفا اقدامی از طرفداران Iran Security Group بوده است که نه مورد تایید ما است و نه با ما هماهنگ می شود و نه متعلق به ISG است.


گروه امنیتی ایران دارای هیچ سایت دیگری نیست و هیچ صفحه ای متعلق به این گروه در هیچکدام از رسانه های اجتماعی نیست!